Cure Futurum

Academie

DE NEDERLANDSE CILIOPATHIE VERENIGING 30 jarige ervaring met carotenoiden

De ACADEMIE voor CILIOPATHIE is een academie voor CILIOTHERAPEUTEN.
Het zijn van ciliotherapeut eist een minimumleeftijd van 21 jaar en er is geen maximum leeftijd.

Curefuturum: De Academie voor Ciliopathie Therapie. Wordt ciliotherapeut, een gerenommeerd beroep met een officiële Engelse vertaling uit de meeste landen van de wereld: Ciliotherapist.


Bijna alle landen hebben een Ciliopathie Vereniging. Nederland nu ook. Maar Nederland, Bulgarije en Roemenië hebben het verzoek uit de rest van de wereld om een Ciliopathie Vereniging op te richten eigenlijk naast zich neer gelegd. Hun overheden lieten de farmacie eerst prevaleren. Maar de farmacie is op dit moment patent op allerlei carotenoiden aan het leggen. Daarom hebben wij de Nederlandse Ciliopathie Vereniging opgericht, met onze 30 jarige ervaring in carotenoid supplementatie. Gelukkig zijn er 700 carotenoiden en mag er op supplementen geen patent liggen. Bij ons goede initiatief hoort nu een mooie beroepsopleiding tot Ciliotherapeut/ Ciliotherapeute.

Het doel van de academie voor ciliotherapeuten

Het doel van de Academie voor Ciliopathie Therapie is zuiver humanitair. Humanitair niet in de zin van humaniteiten, het synoniemwoord voor geesteswetenschappen, maar een praktische opzet om meer mensen met allerlei uiteenlopende ziektes, zowel acuut als chronisch, beter te kunnen genezen. Steeds meer mensen raken de weg kwijt tussen de vele reguliere artsen en specialisten. De Nederlandse reguliere geneeskunde bestaat 80 jaar. In de periode voor 80 jaar werden mensen ook genezen, maar niet door ''medicijnenleer''.

Ciliopathie Therapie geneest mensen, die in de reguliere geneeskunde nu stuklopen. Dat is logisch want het wereldwijde research heeft allang hele andere verklaringen uitgevonden. Deze uitvindingen moeten allen nog wereldkundig gemaakt worden. In medische publicaties kan alles rond cilia na goedgekeurd onderzoek worden opgezocht. Wie had ooit kunnen weten dat het Internationale Research zou uitkomen op een geheel nieuwe geneesvisie? Het onderwijs in de reguliere en de complementaire geneeskunde kan niet meer om de nanometertechniek en golflengte scans heen. Dat moet ook niet. We moeten ciliopathie integreren in zowel de reguliere als de alternatieve zorg. Wat wetenschappers, artsen en specialisten tegenwoordig met hun geavanceerde apparatuur zien kan nooit meer ongedaan worden gemaakt. Het ''klein kijken naar kleiner dan moleculen'' heeft de toekomst. Niemand kan de geneeskunde met kleine moleculen nog tegenhouden.

De reguliere geneeskunst komt onvermijdelijk uit op ciliotherapie

Rudolf Steiner had maar één bedrijf: hij richtte de enige officiële medische school in die tijd op, welke ''Curefuturum'' heette. Nu is er de Academie voor geneeskunde in ciliopathie gelinked aan dit "Curefuturum''. Deze hogeschool doceert de hedendaagse wete nschappelijk onderbouwde complementaire geneeskunde en de hedendaagse wetenschappelijk onderbouwde reguliere geneeskunde. De Internat. Academie voor Ciliotherapie is de brug. Een brug waarover al heel lang research specialisten met bewijsmateriaal onder hun arm lopen. De geneeswijze van de toekomst is geen uit - sluitend biochemische meer. Toch wordt u ter vergelijking tevens onderwezen in de biochemie. De opleidingen kunnen als systeemtheoretische achtergrond dienen voor psychotherapieën, voedingskunde, gene zingstherapieën van ciliopathieën bijna alle pathologieën, coachings etc. alles voor zowel volwassenen als voor kinderen. Een particuliere praktijk daaruit is als complete methodiek een volwaardige werkende therapie in de geneeskunde. De opleidingen zijn multicultureel inzetbaar. De toekomst van de praktijken wordt door een wetenschappelijk onderbouwde vertrouwensrelatie met andere professionele genezers gegarandeerd. De leerstof vanuit diverse invals - hoeken* leiden tot het eindinzicht van een Ciliotherapeut(e).

Het wetenschappelijk onderwijs weet wel dat dat messenger RNA verleden tijd is en dat de researchwereld het uitsluitend over micro mRNA en pré micro mRNA heeft. Maar met een lagere opleiding is het helder dat hiermee carotenoïd wordt bedoeld. Met VMBO kan de opleiding vanuit "mens en gezondheid" tot een overzicht leiden en met een praktische vooropleiding kan het gehele inzicht worden verworven op basis van de theorie achter de praktijk examenvakken

Met HAVO/MBO4 niveau wordt meer the oretisch met de evolutie aangevangen. Voor VWO/WO geldt de theorie als wijze van toetsen. Er is geen hoge of lage IQ aan de diverse invalshoeken verbonden, het inzicht kan op verschillende manieren bereikt worden. Met de ciliopathieën welke door (dis)funct ie van cilia, die als celorganellen zelfs in bloedplaatjes en (hersen)weefsel zitten en waarvan hun metabolisme DNA is, onze gezondheid bepalen, goed begrijpen en kunnen genezen, wordt een totaalbeeld van de geneeskunde verkregen, waar veel mee kan. Die al lerkleinst gemeten deeltjes staan ons nu door het nieuwe research dat in de hele wereld met nanometers werkt, ter beschikking en bepalen de toekomst. De bij - en nascholingen zijn belangrijke aanvullingen voor hogere beroepsgroepen welke ongekend meer kunnen doen met de kennis van kleinste deeltjes zoals de cilia aan al onze cellen. Neurologen worden al opgeleid met kennis van cilia. Onze opleidingen eindigen met het grote DNA inzicht over het metabolisme van cilia. Juist nu is voor neurologen de hogere bijs choling onontbeerlijk omdat de uitgebreide kennis van microtubules nu al de basis van sommige nascholingen in deze beroepsgroep uit - maakt. De Academie voor Ciliotherapie heeft het complete overzicht over cilia en microtubules en het zal u verbazen.

De opleiding biedt biochemisch met grote en kleine moleculen, zowel reguliere als alternatieve heelkunden de achterliggende theorie en een overkoepelend inzicht in wat medische en nutrische targets, waar we dagelijks mee te maken hebben, in ons lichaam doen. Kank eronderzoek probeert al enige tijd het raadsel van de microtubules te ontrafelen. Tot nu toe heeft dat medisch research hierin geen succes, omdat het ontbreekt aan een overzicht van alle cilia gegevens. Farmaceutica in labo proberen deze microtubules allang te torpederen, maar laten zich gewetenloos doordat geen enkel vraagstuk ooit is opgelost ná labo niet weerhouden van het loslaten van hun te dure producten op de nietsvermoedende patiënt. Wij als cliënten zijn verplicht te weten wat er met ons lichaam gebeurd en we hebben beschikking over deze kennis door het internet. D oor bekende researchers, zoals de hoogleraar Moleculaire biologie van ciliopathieën in Nijmegen, wordt de geschiedenis van de geneeskunde veranderd. In Nijmegen weten ze het, in heel de we reld weten ze het en de academie voor ciliotherapie Gouda doet er wat aan: aan de mogelijkheid om ciliotherapeut(e) te worden met uitgebreide kennis van ciliopathie

EXAMENS IN THEORIEVAKKEN, TEVENS TE BEHALEN BIJ CIVAS en SORAG ONLINE ORGANISATIES, ZIJN:
Cilia terminologie betreffende mens en gezondheid. Interpretatie van wetenschappelijk research.* Het achterliggende cilia principe leren begrijpen en waarom diëten geen enkele zin hebben.* Leren waarnemen wat de wetenschap ons voorschrijft. Zintuigen zijn in beginsel

Cilia en evolutie. * Cilia verenigingen en farmacie. Ciliopathievereniging invloed in ziekenhuizen nationaal en internationaal. Invloed van carotenoïde medicatie op cilia in het researchcentrum. Hoe bekijken we carotenoïden vanuit de natuur?

EX LABO Cilia structuur, vorm en voeding. Voorrang aan primaire onbeweeglijke cilia boven Ciliary Beat Frequentie. Cilia celdeling door het microtubule celdeling regelend centrum. IN VIVO Ciliopathieën.* Carotenoïden, evolutie en processen volgens de Fourier Transform N.M.R. Spectroscopie methode van Elsevier.

Cilia metabolisme op gen beschreven door Cilia receptor chromosomen in Nationale Databank. Het menselijk DNA bestaat uitsluitend uit carotenoïden w.o. xantiene. IN APO: Medicijnen en vitamines hedendaagse aanpassingen met carotenoïden in apotheek.* Cilia DNA pathologie en fosforprocessen.

Afweer T-cellen. Pulvinair beeldvermogen. Hoe werken maakbare hersenen? * Wit Apidose Weefsel WAT carotenoidwerking Bruin Adipose Tissue BAT en gevolgen Bloedgroepverschillen. IN SITU WAT pathologisch naar gezond BAT in het brein. IN VITRO Bloedmethodiek ontwikkelen in het expertisecentrum: Inzage in het carotenoidlaboratorium. Bloedonderzoek doen op DNA en carotenoïden.

COMMUNICATIE vakken:
Kinderaandoeningen voorlichting: Aangeboren en postnatale inputschade aan cilia voorkomen en verhelpen. Meest voorkomende mental disorders, zoals alle in Autistisch Spectrum, ADHD leren aanpakken als ciliopathie. Marketingpromoties van verenigingen van bepaalde ziekteclusters leren hanteren door ciliotherapie met cilia en microtubules te bewijzen. Geldstroom voor NONcure tegengaan, cure als tegenhanger aanbieden.

Een ciliotherapeut kan o.a. in de volgende vakken examen afleggen

Praktijkvakken zijn:
- Nanometer methodes en scantechnieken
- Cilia meten.
- Testen Ciliopathie
- Refractie/ reflexie fotoreceptoren.
- Pupil en Iris leren.
- Cilia diagnoses.
- Gehoor/ beeldvermogen met hersencommunicatie.
- Lichttherapie.
- Macula meten.
- Spierziekten/ auto-immuunziekten testen.
- Cilia biomarkers aantonen.
- Polarisatie opmeten.

Daarnaast worden nog ondersteunende vakken gegeven om zich zelfstandig als ciliotherapeut te kunnen vestigen.

Aanmelden


De vakken zijn allen onderbouwd met goedgekeurd internationaal wetenschappelijk research. Het lesmateriaal is duidelijk, helder in het Nederlands opgesteld. De achterliggende bewezen theorieën zijn te achterhalen op aan te geven social media plekken.

Volg de 2 jarige beroepsopleiding tot ciliotherapeut

De gehele opleiding incl. lesmateriaal kost nog geen duizend euro.

Voor informatie bel 0031620091896/ 0620091896.

Meldt u nu aan voor het volgend schooljaar na de zomervakantie in 2018.